پوستر دستورالعمل استفاده از محلول اسپورسیدین

محلول اسپورسیدین یک محصول آماده مصرف بر پایه گلوتارآلدهید و بدون نیاز به رقیق سازی، برای ضدعفونی سطح بالای (High level) ابزارهای نیمه بحرانی مانند انواع اسکوپی ها، لارنگوسکوپ، آمبوبگ و مواردی از این دست می باشد. در این پوستر نحوه استفاده از آن برای گندزدایی اندوسکوپ به تفصیل شرح داده شده است.

در این پوستر راهنمای ضدعفونی آندوسکوپ با استفاده از محلول ضدعفونی کننده سطح بالای اسپورسیدین (SPORCIDINE) شرکت دارویی به‌بان شمی آورده شده است.


 

دانلود پوستر راهنمای ضدعفونی اندوسکوپ با استفاده از محلول اسپورسیدین  (SPORCIDINE)

 

همچنین برای مشاهده صفحه این محصول و آشنایی با مشخصات و ترکیبات آن می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.