کاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی

شوینده‌های آنزیماتیک یکی از راهکارهای پاکسازی ابزار جراحی هستند. عملکرد خوب آن‌ها در این فایل توضیح داده شده است.


 

دانلود فایل کاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی