پوسترهای نحوه ضدعفونی کردن دست‌ جراح

انجام صحیح شست‌وشو و ضدعفونی کردن دست ها در موفقیت آمیز بودن آن نقش مهمی دارد. در این پوسترها اجرای صحیح آنها به صورت مرحله به مرحله نشان داده شده است.


 

دانلود فایل پوستر نحوه ضدعفونی کردن دست‌ها (Handrub)

دانلود فایل پوستر هندراب جراحی (Surgical Handrubing)