هایساید جی 1 (اچ)

پاک کننده و شوینده موثر میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ تازگی و عدم تخریب بافت میوه و سبزی

پاک کننده انواع تخم انگل ها، باکتری ها، تخم حشرات، ذرات خاک و بقایای مواد شیمیایی از میوه و سبزیجات