هایسپت نئو
محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی
دارای تاییدیه استانداردهای اروپایی EN 1040 و EN 13727 و مورد تائید سازمان غذا و دارو
• دارای قابلیت پاک کنندگی و گندزدایی بطور همزمان
• محلول مناسب برای سطوح حساس به الکل در محیط های درمانی
• نداشتن بو و عدم ایجاد حساسیت تنفسی در محیط
• استفاده از نسل جدید ترکیبات آنتی میکروبیال و مناسب برای کشتن پاتوژن های مقاوم در محیط
• موثر بر علیه انواع باکتری ها، مخمرها و ویروس ها
• عدم خورندگی و مناسب برای گندزدایی انواع سطوح با جنس های مختلف