آرم شرکت به بان شیمی

بایوپروف

بایوپروف محلولی ضدعفونی‌کننده بر پایه پراستیک اسید است و برای اولین‌بار در ایران توسط شرکت دارویی به بان شیمی تولید شده است. این ماده همان خواص پرسیدین %15 را دارد و در فرآیند CIP، ضدعفونی مسیرها، ضدعفونی میوه و سبزی، مه پاشی اتمسفر و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.