سپتی سیدین رپید

محلول آماده به مصرف و سریع ضدعفونی کننده سطوح پزشکی و دندان پزشکی

دارا بودن دو الکل مختلف به منظور تسریع اثرگندزدایی و افزایش اثربخشی

دارای اثر گندزدایی سریع و طولانی اثر به طور همزمان

موثر بر طیف وسیعی از  انواع باکتری ها و مخمرها و ویروس ها

عدم ایجاد مقاومت در پاتوژن های محیطی 

دارا بودن قابلیت پاک کنندگی در کنار اثر گندزدایی

دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو