سپتی پرپ

ضدعفونی کننده محل تزریق و جراحی های کوچک

تزريق يكي از مهمترین روش هاي تجويز فرآورده هاي دارويي است و در صورت عدم رعايت اصول بهداشتي، مخاطرات فراوانی در پی خواهد داشت و هر ساله تزريقات غير ايمن منجر به شيوع انواع بيماري هاي ويروسي، عفونت هاي باكتريايي، قارچي و انگلي مي شود. با توجه به اينكه پوست و خون محيط مناسبي براي رشد انواع ميكروارگانيسم هاي پاتوژن است. تزريق غير ايمن مي تواند راحت تر از مسيرهاي تنفسي، خوراكي و يا تماس جنسي عفونت را منتقل كند. با ضدعفوني موثر و ماندگار محل تزريق و جراحي هاي كوچك به راحتي مي توان از شيوع عفونت هاي بيمارستاني جلوگيري كرد.

كلرهگزيدين دي گلوكونات، ايزوپروپانول، اتانول، تركيبات آمونيوم چهارتايي

حاوی2 نوع الکل با اثر همپوشانی بالا علیه انواع میکروارگانیسم های بیماریزا حاوی ترکیبات آمونیوم 4 ظرفیتی جهت ایجاد اثرات سینرژیک آنتی میکروبیال حاوی کلرهگزیدین جهت تقویت اثرات ضد میکروبی و افزایش ماندگاری اثر محلول فاقد هر گونه تحریکات پوستی و عوارض سمی

محلول سپتي پرپ را بطور مستقيم در محل مورد نظر اسپري كرده و صبركنيد خشك شود، در صورت آلودگي ناحيه مورد نظر به چربي ها و يا آلودگي هاي ديگر، محل را قبلاً با آب و صابون شستشو دهيد.

۱۲۵ و ۲۵۰ سی سی و ۵ لیتری