سپتی سیدین-پی سی ترکیب آنتی سپتیک بسیار موثر و سریع الاثر است. این محصول دارای قابلیت ازبین بردن میکروارگانیسم های مضری که از طریق تماس با پوست آلوده قابلیت انتقال و بیماری زائی را دارند، نظیر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ویروس عامل هپاتیت (HBV)، ویروس عامل ایدز (HIV)، اشرشیاکولی، پسودوموناس آیژینوزا، سالمونلا، استاف اورئوس و دیگر عوامل میکروبی مولد عفونت های مهم بیمارستانی می باشد. همچنین از این محصول می توان برای اسکراب جراحی نیز استفاده کرد.

اتانول، ایزوپروپانول، کلرهگزیدین

حاوی 2 نوع الکل اتانل و ایزوپروپانل، اثر همپوشانی بالا علیه انواع میکروارگانیسم ها حاوی کلرهگزیدین به عنوان فاکتور long lasting agent جهت تضمین اثرات پایدار محلول حاوی عصاره آلوئـه ورا و ترکیبات نرم کننـده و محافظت کننـده پوست دارای اثر بخشی سریع (20 تا 30 ثانیه) جهت ضدعفونی دست کادر درمانی

2 تا 3 سی سی از محصول سپتی سیدین-پی سی را بر روی کلیه قسمتهای هر دو دست اسپری کنید و به طور کامل دو دست را بر روی همدیگر مالش داده، به طوریکه بین انگشتان، پشت و روی دست تا قسمت مچ به محلول آغشته گردد. سپس برای مدت 30 ثانیه اجازه دهید که محلول از روی پوست خشک شود.
در صورت آلودگی واضح دست ها و یا آلودگی به مواد بافتی و چربی ها بهتر است ابتدا دست ها با آب و صابون شسته شده و پس از آبکشی و خشک کردن از ترکیبات آنتی سپتیک استفاده شود.

۵۰، ۱۲۵ و ۵۰۰ سی سی و ۵ لیتری