آرم شرکت به بان شیمی

پنج لحظه بهداشت دست در مراقبت از زخم جراحی
پنج لحظه بهداشت دست مراقبت از بیمار با زخم پس از عمل جراحی (post operative wound management 5 moments)

بهداشت دست در هنگام مراقبت از انواع زخم‌ها یکی از نکات کلیدی در پیشگیری از عفونت زخم است. موقعیت های کلیدی در بهداشت دست در مراقبت از زخم در این پوستر ذکر شده است.


 

دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست مراقبت از بیمار با زخم پس از عمل جراحی (post operative wound management 5 moments)