آرم شرکت به بان شیمیپنج لحظه بهداشت دست در مدیریت زخم (wound management 5 moments)

بهداشت دست در هنگام مراقبت از انواع زخم‌ها یکی از نکات کلیدی در پیشگیری از عفونت زخم است. موقعیت های کلیدی در بهداشت دست در مراقبت از زخم در این پوستر ذکر شده است.   دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در مدیریت زخم (wound management 5 moments)  

پنج لحظه بهداشت دست مراقبت از بیمار با زخم پس از عمل جراحی (post operative wound management 5 moments)

بهداشت دست در هنگام مراقبت از انواع زخم‌ها یکی از نکات کلیدی در پیشگیری از عفونت زخم است. موقعیت های کلیدی در بهداشت دست در مراقبت از زخم در این پوستر ذکر شده است.   دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست مراقبت از بیمار با زخم پس از عمل جراحی (post operative wound management […]

پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ادراری (Urinary 5 Moments)

حفظ بهداشت دست در هنگام کارگذاری، برداشتن و مراقبت از انواع کاتتر از جمله اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از عفونت های مرتبط با کاتتر است که در این پوستر به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در هنگام کاتترگذاری ادراری اشاره شده است.   دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری […]

پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید فرعی (Piccline 5 Moments)

بهداشت دست امری حیاتی برای ایمنی بیمار در طول کاتترگذاری ورید فرعی است. بیمارانی که این کاتتر برای آن‌ها کار گذاشته شده در معرض ابتلا به عفونت هستند. با رعایت بهداشت دست به طور موثر خطر انتقال عفونت‌های مرتبط با مراقبت به بیماران آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. دستان تمیز احتمال انتقال پاتوژن‌ها به بدن بیمار از […]

پنج لحظه بهداشت دست در کاتترگذاری ورید اصلی (CVC 5 Moments)

حفظ بهداشت دست در هنگام کارگذاری، برداشتن و مراقبت از انواع کاتتر از جمله اقدامات مهم در کنترل و پیشگیری از عفونت های مرتبط با کاتتر است که در این پوستر به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در هنگام کاتترگذاری ورید اصلی اشاره شده است.   دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در […]

انجام صحیح شست‌وشو و ضدعفونی کردن دست ها در موفقیت آمیز بودن آن نقش مهمی دارد. در این پوسترها اجرای صحیح آنها به صورت مرحله به مرحله نشان داده شده است.   دانلود فایل پوستر نحوه شست‌وشوی دست‌ها (Handwash) دانلود فایل پوستر نحوه ضدعفونی کردن دست‌ها (Handrub) دانلود فایل پوستر هندراب جراحی (Surgical Handrubing)  

پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست در کمپین واکسیناسیون

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در کمپین واکسیناسیون را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید. پوستر کلی 1 پوستر کلی 2 پوستر کلی 3 لحظه اول لحظه دوم لحظه سوم لحظه چهارم  

پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست تخت بیمارستان

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست تخت بیمارستان را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید. پوستر کلی 1 پوستر کلی 2 پوستر کلی 3 لحظه اول لحظه دوم لحظه سوم لحظه چهارم لحظه پنجم  

پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست در معاینه کودکان

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست در معاینه کودکان را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید. پوستر کلی 1 پوستر کلی 2 پوستر کلی 3 لحظه اول لحظه دوم لحظه سوم لحظه چهارم لحظه پنجم  

پوستر کاور 5 لحظه بهداشت دست مراقبت دندانپزشکی

پوسترهای مربوط به پنج لحظه مهم برای بهداشت دست مراقبت دندانپزشکی را از بخش زیر می توانید دانلود نمائید. پوستر کلی 1 پوستر کلی 2 پوستر کلی 3 لحظه اول لحظه دوم لحظه سوم لحظه چهارم لحظه پنجم