پنج لحظه بهداشت دست در مدیریت زخم (wound management 5 moments)

بهداشت دست در هنگام مراقبت از انواع زخم‌ها یکی از نکات کلیدی در پیشگیری از عفونت زخم است. موقعیت های کلیدی در بهداشت دست در مراقبت از زخم در این پوستر ذکر شده است.


 

دانلود فایل پوستر پنج لحظه بهداشت دست در مدیریت زخم (wound management 5 moments)