دستورالعمل ضد عفونی محل جراحی با محلول بادی پرپ (BODYPREP)

ضد عفونی محل جراحی یک گام مهم در پیش‌گیری از عفونت‌های پس از جراحی و بیمارستانی است. این فرایند شامل از بین بردن باکتری‌های رویشی و ویروس‌ها و حفظ یک اثر بقایی روی سطح پوست برای پیشگیری از عفونت‌های ثانویه است. برای این منظور نسل جدید محلول‌های ضدعفونی پوست پیش از جراحی حاوی 2 عامل موثره شامل یک گندزدای سریع وسیع‌الطیف و یک گندزدای ابقایی مانند کلرهگزیدین هستند. از جمله این محلول‌ها، محلول‌های Body prep و Body prep C شرکت دارویی به‌بان شیمی هستند.

در این فایل دستورالعمل ضدعفونی کردن محل جراحی با محصول Body prep شرکت دارویی به‌بان شمی آورده شده است.


 

دانلود فایل دستورالعمل ضد عفونی محل جراحی با محلول BODYPREP

 

همچنین برای مشاهده صفحه محصول بادی پرپ می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.