آرم شرکت به بان شیمی

بادی واش
بادی واش

محلول آنتی سپتیک به منظور استحمام پیش از جراحی به منظور کاهش بار میکروبی بدن و پیشگیری از عفونت های جراحی

محلول آنتی سپتیک برای استحمام در تخت بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بدون نیاز به آبکشی

• دارای فرمولاسیون سازگار با پوست برای استحمام روزانه و طولانی مدت بیماران بستری

• اثر ابقایی قوی روی پوست در موضع جراحی