آرم شرکت به بان شیمی

پوستر دستورالعمل استفاده از کنسانتره هایسپت انزومدیک 17
دستورالعمل شست و شوی ابزارهای جراحی

کنسانتره هایسپت انزومدیک 17 یک شوینده آنزیمی غلیظ، حاوی دو آنزیم پروتئاز و آمیلاز به همراه سورفکتانت با به منظور شستشو و پاکسازی ابزارهای اسکوپی و جراحی پیش از گندزدایی یا استریل کردن است. این محصول، اولین شوینده ی آنزیمی تخصصی پزشکی دارای مجوز است و موجب حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارها می شود.

در این پوستر دستورالعمل شستشوی ابزارهای جراحی با استفاده از محلول شوینده آنزیماتیک هایسپت انزومدیک 17 (ENZOMEDIC-17) شرکت دارویی به‌بان شمی آورده شده است.


 

دانلود پوستر شستشوی ابزارهای جراحی با استفاده از محلول هایسپت انزومدیک 17 (ENZOMEDIC-17)

 

همچنین برای مشاهده صفحه کاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.